English
Online support
Material
Chemicals
Equipment
Culture medium
Support
Website links
Statistic visitor
  Onlines: 23
  Visitors: 16916958
  Hits: 12105709
Dòng VETRANAL™, analytical standard
 
Chọn điều kiện lọc và kiểu liên kết điều kiệnKiểu liên kết điều kiện  
12345678910 Next >>
Zilpaterol-(isopropyl-13C3) hydrochloride VETRANAL™, analytical standard
  Code: 32380
Code: 32380
Hãng sản xuất: Fluka
Đóng gói: 10mg

Vamidothion sulfoxide VETRANAL™, analytical standard
  Code: 33885
Code: 33885
Hãng sản xuất: Fluka
Đóng gói: 1mg

Tylosin, predominantly Tylosin A VETRANAL™, analytical standard
  Code: 32298
Code: 32298
Hãng sản xuất: Fluka
Đóng gói: 25mg

Valnemulin hydrochloride VETRANAL™, analytical standard
  Code: 32375
Code: 32375
Hãng sản xuất: Fluka
Đóng gói: 25mg

Tosufloxacin tosylate VETRANAL™, analytical standard
  Code: 32155
Code: 32155
Hãng sản xuất: Fluka
Đóng gói: 25mg

Toltrazuril sulfon-(N-methyl-d3) VETRANAL™, analytical standard
  Code: 32359
Code: 32359
Hãng sản xuất: Fluka
Đóng gói: 10mg

Terconazole VETRANAL™, analytical standard
  Code: 32355
Code: 32355
Hãng sản xuất: Fluka
Đóng gói: 100mg

Tolfenamic acid-(benzoic ring-13C6) VETRANAL™, analytical standard
  Code: 32145
Code: 32145
Hãng sản xuất: Fluka
Đóng gói: 10mg

Terbutaline-(tert-butyl-d9) acetate salt hemihydrate VETRANAL™, analytical standard
  Code: 32242
Code: 32242
Hãng sản xuất: Fluka
Đóng gói: 10mg

Terbutaline acetate salt hemihydrate VETRANAL™, analytical standard
  Code: 32241
Code: 32241
Hãng sản xuất: Fluka
Đóng gói: 10mg

Sulfapyrazole-(sulfanilamide ring-13C6) VETRANAL™, analytical standard
  Code: 32121
Code: 32121
Hãng sản xuất: Fluka
Đóng gói: 10mg

Sulfaphenazole-(sulfanilamide ring-13C6) VETRANAL™, analytical standard
  Code: 32119
Code: 32119
Hãng sản xuất: Fluka
Đóng gói: 10mg

Sulfamonomethoxine-(phenyl-13C6) hemihydrate VETRANAL™, analytical standard
  Code: 32118
Code: 32118
Hãng sản xuất: Fluka
Đóng gói: 10mg

Sulfachloropyrazine-(phenyl-13C6) VETRANAL™, analytical standard
  Code: 32117
Code: 32117
Hãng sản xuất: Fluka
Đóng gói: 10mg

Salbutamol-(tert-butyl-d9) acetate VETRANAL™, analytical standard
  Code: 32143
Code: 32143
Hãng sản xuất: Fluka
Đóng gói: 10mg

Reserpine-(3′,4′,5′-trimethoxy-d9) VETRANAL™, analytical standard
  Code: 32106
Code: 32106
Hãng sản xuất: Fluka
Đóng gói: 10mg

Salbutamol acetate VETRANAL™, analytical standard
  Code: 32146
Code: 32146
Hãng sản xuất: Fluka
Đóng gói: 10mg

Praziquantel-(cyclohexyl-d11) VETRANAL™, analytical standard
  Code: 32357
Code: 32357
Hãng sản xuất: Fluka
Đóng gói: 10mg

Posaconazole VETRANAL™, analytical standard
  Code: 32103
Code: 32103
Hãng sản xuất: Fluka
Đóng gói: 25mg

Parecoxib VETRANAL™, analytical standard
  Code: 32152
Code: 32152
Hãng sản xuất: Fluka
Đóng gói: 25mg

Search Products
Weather box
Ha Noi 0°C
Cart box
Products in Cart: 0.
Total Value: 0 VNĐ
Exchange rate
Đang tải dữ liệu...
CUONG THINH CHEMICAL & SCIENC TECHNOLOGY EQUIPMENT COMPANY
No. 8, Alley 75 Lane 143, Road Phu Dien, Phu Dien Ward, District Bac Liem, City, Hanoi, Vietnam
Tel: +84.37915904; +84.37823619 - Fax: +84.37822738
Email: ctstec@gmail.com; vietcuong91978@gmail.com; vietcuong@ctstec.com.vn

OpenWeb Framework version 4.0 Xây dựng bởi INGA Co.,Ltd.