English
Online support
Material
Chemicals
Equipment
Culture medium
Support
Website links
Statistic visitor
  Onlines: 25
  Visitors: 16916958
  Hits: 12105709
Hóa chất cơ bản
 
Chọn điều kiện lọc và kiểu liên kết điều kiệnKiểu liên kết điều kiện  
123 Next >>
Muối công nghiệp 96%
  Code: 
Công thức: NaCl
Đóng gói: 50kg/bao
Hãng sản xuất: Trung Quốc
Amôniắc 20%-25%
  Code: 
Công thức: NH4OH
Đóng gói: 25kg/can
Xút rắn 96%
  Code: 
Công thức: NaOH
Đóng gói: 200kg/thùng
Xuất xứ: Trung Quốc
Axit Nitric 68%
  Code: 
Công thức: HNO3
Đóng gói: 35kg/can
Xuất xứ: Hàn Quốc
Calcium Clorua 94%
  Code: 
Công thức: CaCl2
Đóng gói: bao 25kg
Xuất xứ: Việt Nam
Axit Phosphoric 65%
  Code: 
Công thức: H3PO4
Đóng gói: 35kg/can

Kali Hydroxide 90%
  Code: 
Công thức: KOH
Đóng gói: 25kg/bao
Xuất xứ: Hàn Quốc
AXIT CLOHYERIC
  Code: 
Công thức: HCL
Đóng gói: Can, Phi 250kg
Xuất xứ: Việt Nam

Axit Sulfuric H2SO4 92-96%
  Code: 
Công thức: H2SO4
Xuất xứ: Việt Nam
Xút vảy NaOH 99%
  Code: 
Công thức: NaOH
Đóng gói:
Xuất xứ:
Axít Sulfuric
  Code: 
Công thức: H2SO4
Đóng gói: can nhựa, thùng
Xuất xứ: Việt Nam
Ammonium hydroxide
  Code: 
Công thức: NH4OH
Đóng gói: Phi
Calcium carbonate
  Code: 
Công thức: CaCO3
Đóng gói: 30kg/bao

Calcium chloride
  Code: 
Công thức: CaCl2
Đóng gói: 25kg
Xuất xứ: Trung Quốc
Citric anhydrous
  Code: 
Đóng gói: 25kg/bao
Xuất xứ: Trung Quốc

Copper sulfate
  Code: 
Công thức: CuSO4.5H2O
Đóng gói: 25kg
Xuất xứ: Đài Loan
Magnesium sulfate
  Code: 
Công thức: MgSO4
Đóng gói: 25kg
Xuất xứ: Trung Quốc
Amôni Clorua
  Code: 
Công thức: NH4Cl
Đóng gói: 25kg
Xuất xứ: Trung Quốc
Sodium bi-carbonate
  Code: 
Công thức: NaHCO3
Đóng gói: 25kg
Xuất xứ: Trung Quốc
Sodium cacbonate
  Code: 
Công thức: Na2CO3 light
Đóng gói: 40kg
Xuất xứ: Trung Quốc
Search Products
Weather box
Ha Noi 0°C
Cart box
Products in Cart: 0.
Total Value: 0 VNĐ
Exchange rate
Đang tải dữ liệu...
CUONG THINH CHEMICAL & SCIENC TECHNOLOGY EQUIPMENT COMPANY
No. 8, Alley 75 Lane 143, Road Phu Dien, Phu Dien Ward, District Bac Liem, City, Hanoi, Vietnam
Tel: +84.37915904; +84.37823619 - Fax: +84.37822738
Email: ctstec@gmail.com; vietcuong91978@gmail.com; vietcuong@ctstec.com.vn

OpenWeb Framework version 4.0 Xây dựng bởi INGA Co.,Ltd.