English
Online support
Material
Chemicals
Equipment
Culture medium
Support
Website links
Statistic visitor
  Onlines: 23
  Visitors: 16916958
  Hits: 12105709
Dung môi cho chuẩn độ Karl Fischer
 
Chọn điều kiện lọc và kiểu liên kết điều kiệnKiểu liên kết điều kiện  
1234 Next >>
Acetonitrile 50%, Water 47.5 % and Trifluoroacetic acid 2.5%
  Code: 19182
Code: 19182
Đóng gói: 250ml
Hãng sản xuất: Fluka
Acetonitrile with 0.1% trifluoroacetic acid
  Code: 34976
Code: 34976
Đóng gói: 2.5L-R
Hãng sản xuất: Fluka
Acetonitrile with 0.1% formic acid and 0.01% trifluoroacetic acid
  Code: 34676
Code: 34676
Đóng gói: 2.5L-R
Hãng sản xuất: Fluka
Acetonitrile with 0.1% formic acid
  Code: 34668
Code: 34668
Đóng gói: 2.5L-R
Hãng sản xuất: Fluka
Acetonitrile with 0.1% ammonium acetate
  Code: 34669
Code: 34669
Đóng gói: 2.5L-R
Hãng sản xuất: Fluka
Acetonitrile with 0.1% acetic acid
  Code: 34678
Code: 34678
Đóng gói: 2.5L-R
Hãng sản xuất: Fluka
Acetonitrile
  Code: 34481
Code: 34481
Đóng gói: 1L, 6x1L, 2.5L, 4x2.5L, 7L
Hãng sản xuất: Fluka
Acetonitrile
  Code: 01324
Code: 01324
Đóng gói: 1L
Hãng sản xuất: Fluka
Acetonitrile
  Code: 34955
Code: 34955
Đóng gói: 500ml, 6x500ml, 1L, 6x1L
Hãng sản xuất: Fluka
Acetonitrile
  Code: 00683
Code: 00683
Đóng gói: 2.5L
Hãng sản xuất: Fluka
Acetonitrile
  Code: 34967
Code: 34967
Đóng gói: 250ml, 1L, 6x1L, 2.5L, 4x2.5L, 18L, 45L
Hãng sản xuất: Fluka
Acetonitrile
  Code: 14261
Code: 14261
Đóng gói: 1L, 2L
Hãng sản xuất: Fluka
Acetone
  Code: 00570
Code: 00570
Đóng gói: 4x25ml, 1L, 2.5L, 4x2.5L
Hãng sản xuất: Fluka
Acetone
  Code: 34480
Code: 34480
Đóng gói: 2.5L, 4x2.5L
Hãng sản xuất: Fluka
Acetic acid – triethylamine solution 2:1
  Code: 09749
Code: 09749
Đóng gói: 100ml
Hãng sản xuất: Fluka
Acetic acid – triethylamine solution 1:1
  Code: 09748
Code: 09748
Đóng gói: 100ml, 500ml
Hãng sản xuất: Fluka
2-PROPANOL LC-MS CHROMASOLV(TM)
  Code: 34965
Code: 34965
Đóng gói: 1L, 2.5L, 6x1L, 4x2.5L
Hãng sản xuất: Fluka
Search Products
Weather box
Ha Noi 0°C
Cart box
Products in Cart: 0.
Total Value: 0 VNĐ
Exchange rate
Đang tải dữ liệu...
CUONG THINH CHEMICAL & SCIENC TECHNOLOGY EQUIPMENT COMPANY
No. 8, Alley 75 Lane 143, Road Phu Dien, Phu Dien Ward, District Bac Liem, City, Hanoi, Vietnam
Tel: +84.37915904; +84.37823619 - Fax: +84.37822738
Email: ctstec@gmail.com; vietcuong91978@gmail.com; vietcuong@ctstec.com.vn

OpenWeb Framework version 4.0 Xây dựng bởi INGA Co.,Ltd.