English
Online support
Material
Chemicals
Equipment
Culture medium
Support
Website links
Statistic visitor
  Onlines: 23
  Visitors: 16916958
  Hits: 12105709
Dòng PESTANAL®, analytical standard
 
Chọn điều kiện lọc và kiểu liên kết điều kiệnKiểu liên kết điều kiện  
12345678910 Next >>
Sulfamonomethoxine
  Code: 32091
Code: 32091
Đóng gói: 100mg
Hãng sản xuất: Fluka
Terbufos PESTANAL®, analytical standard (Fluka)
  Code: 45313
Code: 45313
Đóng gói: 100mg
Hãng sản xuất: Fluka
Valifenalate PESTANAL®, analytical standard
  Code: 37078
Code: 37078
Hãng sản xuất: Fluka
Đóng gói: 25mg

Z-Pyribencarb PESTANAL®, analytical standard
  Code: 32346
Code: 32346
Hãng sản xuất: Fluka
Đóng gói: 10mg

Validamycin A PESTANAL®, analytical standard
  Code: 32347
Code: 32347
Hãng sản xuất: Fluka
Đóng gói: 100mg

Trichlamide PESTANAL®, analytical standard
  Code: 32149
Code: 32149
Hãng sản xuất: Fluka
Đóng gói: 1mg

Tolfenpyrad PESTANAL®, analytical standard
  Code: 37043
Code: 37043
Hãng sản xuất: Fluka
Đóng gói: 25mg

Thiazafluron PESTANAL®, analytical standard
  Code: 31529
Code: 31529
Hãng sản xuất: Fluka
Đóng gói: 50mg

Terbutryn-d5 PESTANAL®, analytical standard
  Code: 32977
Code: 32977
Hãng sản xuất: Fluka
Đóng gói: 1mg

Telodrin solution 100 ng/μL in methanol, PESTANAL®, analytical standard
  Code: 32371
Code: 32371
Hãng sản xuất: Fluka
Đóng gói: 2ml
Tecloftalam PESTANAL®, analytical standard
  Code: 32092
Code: 32092
Hãng sản xuất: Fluka
Đóng gói: 50mg

Tecloftalam imide PESTANAL®, analytical standard
  Code: 32150
Code: 32150
Hãng sản xuất: Fluka
Đóng gói: 10mg

Simeton PESTANAL®, analytical standard
  Code: 32072
Code: 32072
Hãng sản xuất: Fluka
Đóng gói: 25mg

Sedaxane, mixture of isomers PESTANAL®, analytical standard
  Code: 37048
Code: 37048
Hãng sản xuất: Fluka
Đóng gói: 1mg

Pyribencarb PESTANAL®, analytical standard
  Code: 37051
Code: 37051
Hãng sản xuất: Fluka
Đóng gói: 5mg

Pyribenzoxim PESTANAL®, analytical standard
  Code: 37077
Code: 37077
Hãng sản xuất: Fluka
Đóng gói: 100mg

Pydridalyl PESTANAL®, analytical standard
  Code: 32393
Code: 32393
Hãng sản xuất: Fluka
Đóng gói: 25mg

Probenazole PESTANAL®, analytical standard
  Code: 32093
Code: 32093
Hãng sản xuất: Fluka
Đóng gói: 50mg

Prometryn solution 100 ng/μL in acetonitrile, PESTANAL®, analytical standard
  Code: 31561
Code: 31561
Hãng sản xuất: Fluka
Đóng gói: 1ml

Phenmedipham-ethyl PESTANAL®, analytical standard
  Code: 37079
Code: 37079
Hãng sản xuất: Fluka
Đóng gói: 25mg

Search Products
Weather box
Ha Noi 0°C
Cart box
Products in Cart: 0.
Total Value: 0 VNĐ
Exchange rate
Đang tải dữ liệu...
CUONG THINH CHEMICAL & SCIENC TECHNOLOGY EQUIPMENT COMPANY
No. 8, Alley 75 Lane 143, Road Phu Dien, Phu Dien Ward, District Bac Liem, City, Hanoi, Vietnam
Tel: +84.37915904; +84.37823619 - Fax: +84.37822738
Email: ctstec@gmail.com; vietcuong91978@gmail.com; vietcuong@ctstec.com.vn

OpenWeb Framework version 4.0 Xây dựng bởi INGA Co.,Ltd.