English
Online support
Material
Chemicals
Equipment
Culture medium
Support
Website links
Statistic visitor
  Onlines: 25
  Visitors: 16916958
  Hits: 12105709
Thiết bị phân tích và kiểm tra môi trường
 
Chọn điều kiện lọc và kiểu liên kết điều kiệnKiểu liên kết điều kiện  
12 Next >>
Máy đo Sodium Na+
  Code: 
Hãng sản xuất:
Spectrum-Mỹ
Máy đo Nitrate
  Code: 
Hãng sản xuất:
Spectrum-Mỹ
Máy đo Potassium K+
  Code: 
Hãng sản xuất:
Spectrum-Mỹ
Máy đo pH(SoilStik pH Meter)
  Code: 
Hãng sản xuất:
Spectrum-Mỹ
Máy đo pH PH210
  Code: 
Hãng sản xuất:
Hana Istrument - Italia
Máy đo pH PH211
  Code: 
Hãng sản xuất:
Hana Istrument - Italia
Máy đo pH HI991301
  Code: 
Hãng sản xuất:
Hana Istrument - Italia
Máy đo pH HI99121
  Code: 
Hãng sản xuất:
Hana Istrument - Italia
Máy đo pH HI99181
  Code: 
Hãng sản xuất:
Hana Istrument - Italia
Máy đo PH212- PH213
  Code: 
Hãng sản xuất:
Hana Istrument - Italia
Máy đo nhiệt độ HI955201C
  Code: 
Hãng sản xuất:
Hana Istrument - Italia

Máy đo nhiệt độ HI98501
  Code: 
Hãng sản xuất:
Hana Istrument - Italia
Máy đo nhiệt độ HI98501-1
  Code: 
Hãng sản xuất:
Hana Istrument - Italia
Máy đo nhiệt độ HI98810
  Code: 
Hãng sản xuất:
Hana Istrument - Italia
Máy đo pH HI991001
  Code: 
Hãng sản xuất:
Hana Istrument - Italia
Máy đo pH HI991002
  Code: 
Hãng sản xuất: Hanna
Máy đo pH HI99131
  Code: 
Hãng sản xuất:
Hana Istrument - Italia
Máy đo pH HI99161
  Code: 
Hãng sản xuất:
Hana Istrument - Italia
Máy đo pH HI99141
  Code: 
Hãng sản xuất:
Hana Istrument - Italia
Máy đo pH HI99181
  Code: 
Hãng sản xuất:
Hana Istrument - Italia
Search Products
Weather box
Ha Noi 0°C
Cart box
Products in Cart: 0.
Total Value: 0 VNĐ
Exchange rate
Đang tải dữ liệu...
CUONG THINH CHEMICAL & SCIENC TECHNOLOGY EQUIPMENT COMPANY
No. 8, Alley 75 Lane 143, Road Phu Dien, Phu Dien Ward, District Bac Liem, City, Hanoi, Vietnam
Tel: +84.37915904; +84.37823619 - Fax: +84.37822738
Email: ctstec@gmail.com; vietcuong91978@gmail.com; vietcuong@ctstec.com.vn

OpenWeb Framework version 4.0 Xây dựng bởi INGA Co.,Ltd.