English
Online support
Material
Chemicals
Equipment
Culture medium
Support
Website links
Statistic visitor
  Onlines: 21
  Visitors: 16916958
  Hits: 12105709
Kim loại, phi kim các oxide và muối của chúng
 
Chọn điều kiện lọc và kiểu liên kết điều kiệnKiểu liên kết điều kiện  
12345 Next >>
Copper(I) chloride
  Code: 212946
Code: 212946
Đóng gói: 25g, 500g, 2kg
Hãng sản xuất: Sigma-Aldrich
Copper(II) acetate monohydrate ≥99% (iodometric)
  Code: 25038
Code: 25038
Đóng gói: 100g, 500g
Hãng sản xuất: Sigma-Aldrich
Cobalt(II) chloride hexahydrate
  Code: 202185
Code: 202185
Đóng gói: 25g, 100g, 250g, 1kg
Hãng sản xuất: Sigma-Aldrich
Chromium(III) potassium sulfate dodecahydrate
  Code: 243361
Code: 243361
Đóng gói: 5g, 100g, 500g
Hãng sản xuất: Sigma-Aldrich
Sodium perborate tetrahydrate
  Code: 71840
Code: 71840
Đóng gói: 250g, 1kg
Hãng sản xuất: Sigma-Aldrich
Ammonium sulfamate
  Code: 228745
Code: 228745
Đóng gói: 100g, 500g, 1kg
Hãng sản xuất: Sigma-Aldrich
Lithium perchlorate
  Code: 205281
Code: 205281
Đóng gói: 5g, 100g, 500g
Hãng sản xuất: Sigma-Aldrich
Copper(II) sulfate
  Code: 61230
Code: 61230
Đóng gói: 100g-F, 500g-F
Hãng sản xuất: Sigma-Aldrich
Manganese(II) sulfate monohydrate
  Code: M7634
Code: M7634
Đóng gói: 100g, 500g, 1kg
Hãng sản xuất: Sigma-Aldrich
Reinecke salt
  Code: 183687
Code: 183687
Đóng gói: 25g, 100g
Hãng sản xuất: Sigma-Aldrich
Potassium ferricyanide(III)
  Code: 702587
Code: 702587
Đóng gói: 50g, 250g
Hãng sản xuất: Sigma-Aldrich
Lithium acetate dihydrate
  Code: 62395
Code: 62395
Đóng gói: 250g-F, 1kg-F
Hãng sản xuất: Sigma-Aldrich
Potassium hydrogen phthalate
  Code: P1088
Code: P1088
Đóng gói: 100g, 500g
Hãng sản xuất: Sigma-Aldrich
Ammonium bisulfate
  Code: 09849
Code: 09849
Đóng gói: 250g
Hãng sản xuất: Sigma
Aluminum sulfate hexadecahydrate
  Code: 06421
Code: 06421
Đóng gói: 250g, 1kg, 5kg
Hãng sản xuất: Fluka
Aluminum oxide
  Code: 06300
Code: 06300
Đóng gói: 1kg, 5kg, 25kg
Hãng sản xuất: Sigma-Aldrich
Sodium chloride
  Code: S1679
Code: S1679
Đóng gói: 500g, 1kg, 5kg, 25kg
Hãng sản xuất: Sigma-Aldrich
Aluminum oxide
  Code: 265497
Code: 265497
Đóng gói: 25g, 500g, 2.5kg
Hãng sản xuất : Sigma-Aldrich
Mercury(II) iodide red
  Code: 10015
Code: 10015
Đóng gói: 100g, 250g
Hãng sản xuất: Sigma-Aldrich
Copper(I) chloride
  Code: 61168
Code: 61168
Đóng gói: 25g-F, 250g-F, 1kg-F
Hãng sản xuất: Sigma-Aldrich
Search Products
Weather box
Ha Noi 0°C
Cart box
Products in Cart: 0.
Total Value: 0 VNĐ
Exchange rate
Đang tải dữ liệu...
CUONG THINH CHEMICAL & SCIENC TECHNOLOGY EQUIPMENT COMPANY
No. 8, Alley 75 Lane 143, Road Phu Dien, Phu Dien Ward, District Bac Liem, City, Hanoi, Vietnam
Tel: +84.37915904; +84.37823619 - Fax: +84.37822738
Email: ctstec@gmail.com; vietcuong91978@gmail.com; vietcuong@ctstec.com.vn

OpenWeb Framework version 4.0 Xây dựng bởi INGA Co.,Ltd.