English
Online support
Material
Chemicals
Equipment
Culture medium
Support
Website links
Statistic visitor
  Onlines: 23
  Visitors: 16916958
  Hits: 12105709
Kim loại, phi kim các oxide và muối của chúng
 
Chọn điều kiện lọc và kiểu liên kết điều kiệnKiểu liên kết điều kiện  
12345678910 Next >>
2-Hydroxybutyric acid sodium salt 97%
  Code: 220116
Code: 220116
Đóng gói: 5g
Hãng sản xuất: Aldrich
Cobalt(II) oxide
  Code: 529443
Code: 529443
Đóng gói: 5g, 25g
Hãng sản xuất: Aldrich
Cobalt(II) chloride
  Code: 409332
Code: 409332
Đóng gói: 1g, 5g
Hãng sản xuất: Aldrich
Mercury(II) thiocyanate
  Code: 481823
Code: 481823
Đóng gói: 5g
Hãng sản xuất: Aldrich
Antimony
  Code: 266329
Code: 266329
Đóng gói: 250g, 1kg
Hãng sản xuất: Aldrich
Tetraethylammonium cyanide 94%
  Code: 358711
Code: 358711
Đóng gói: 5g, 25g
Hãng sản xuất: Aldrich
Tetraethylammonium tetrafluoroborate 99%
  Code: 242144
Code: 242144
Đóng gói: 5g, 25g
Hãng sản xuất: Aldrich
Magnesium iodide 98%
  Code: 394599
Code: 394599
Đóng gói: 5g, 25g
Hãng sản xuất: Aldrich
Ammonium biborate tetrahydrate
  Code: A4380
Code: A4380
Đóng gói: 500g
Hãng sản xuất: Aldrich
Tin
  Code: 265632
Code: 265632
Đóng gói: 100g, 500g
Hãng sản xuất: Aldrich
Trisodium trimetaphosphate ≥95%
  Code: T5508
Code: T5508
Đóng gói: 500g
Hãng sản xuất: Aldrich
Tetrabutylammonium tetrafluoroborate 99%
  Code: 217964
Code: 217964
Đóng gói: 5g, 25g, 100g
Hãng sản xuất: Aldrich
Lithium iron(II) phosphate
  Code: 759546
Code: 759546
Đóng gói: 5g
Hãng sản xuất: Aldrich
Niobium(V) chloride 99%
  Code: 215791
Code: 215791
Đóng gói: 10g, 50g
Hãng sản xuất: Aldrich
Iron(III) oxide
  Code: 529311
Code: 529311
Đóng gói: 5g, 25g
Hãng sản xuất: Aldrich
Ammonium nickel(II) sulfate hexahydrate
  Code: 09885
Code: 09885
Đóng gói: 250g
Hãng sản xuất: Aldrich
Ruthenium(IV) oxide
  Code: 238058
Code: 238058
Đóng gói: 1g, 5g
Hãng sản xuất: Aldrich
Dysprosium(III) fluoride
  Code: 450847
Code: 450847
Đóng gói: 25g
Hãng sản xuất: Aldrich
Zinc dust, <10 μm, ≥98%
  Code: 209988
Code: 209988
Đóng gói: 100g, 1kg, 5kg
Hãng sản xuất: Aldrich
VANADYL SULFATE HYDRATE, 99.99+%
  Code: 204862
Code: 204862
Đóng gói: 10g, 50g
Hãng sản xuất: Aldrich
Search Products
Weather box
Ha Noi 0°C
Cart box
Products in Cart: 0.
Total Value: 0 VNĐ
Exchange rate
Đang tải dữ liệu...
CUONG THINH CHEMICAL & SCIENC TECHNOLOGY EQUIPMENT COMPANY
No. 8, Alley 75 Lane 143, Road Phu Dien, Phu Dien Ward, District Bac Liem, City, Hanoi, Vietnam
Tel: +84.37915904; +84.37823619 - Fax: +84.37822738
Email: ctstec@gmail.com; vietcuong91978@gmail.com; vietcuong@ctstec.com.vn

OpenWeb Framework version 4.0 Xây dựng bởi INGA Co.,Ltd.