English
Online support
Material
Chemicals
Equipment
Culture medium
Support
Website links
Statistic visitor
  Onlines: 23
  Visitors: 16916958
  Hits: 12105709
Hóa chất phân tích
 
Chọn điều kiện lọc và kiểu liên kết điều kiệnKiểu liên kết điều kiện  
12345678910 Next >>
Anthranilic acid
  Code: 10678
Code: 10678
Đóng gói: 1g
Hãng sản xuất: Fluka
Ampholyte high resolution
  Code: 08689
Code: 08689
Đóng gói: 10ml-F
Hãng sản xuất: Fluka
Ampholyte
  Code: 10049
Code: 10049
Đóng gói: 10ml
Hãng sản xuất: Fluka
Ampholyte
  Code: 10048
Code: 10048
Đóng gói: 10ml-F, 25ml-F
Hãng sản xuất: Fluka
Ampholyte
  Code: 10038
Code: 10038
Đóng gói: 10ml-F, 25ml-F
Hãng sản xuất: Fluka
Ampholyte
  Code: 11923
Code: 11923
Đóng gói: 10ml
Hãng sản xuất: Fluka
Ammonium trifluoroacetate
  Code: 17839
Code: 17839
Đóng gói: 10g, 50g
Hãng sản xuất: Fluka
Ammonium trifluoroacetate
  Code: 89895
Code: 89895
Đóng gói: 1g-F
Hãng sản xuất: Fluka
Ammonium thiocyanate concentrate
  Code: 38020
Code: 38020
Đóng gói: 1EA, 6x1EA
Hãng sản xuất: Fluka
Ammonium thiocyanate solution
  Code: 34251
Code: 34251
Đóng gói: 1L-R
Hãng sản xuất: Fluka
Ammonium thiocyanate solution
  Code: 35036
Code: 35036
Đóng gói: 1L-R
Hãng sản xuất: Fluka
Ammonium tartrate dibasic
  Code: 09984
Code: 09984
Đóng gói: 250g, 1kg
Hãng sản xuất: Fluka
Ammonium sulfate
  Code: 09982
Code: 09982
Đóng gói: 250g, 1kg, 5kg
Hãng sản xuất: Fluka
Ammonium sulfate
  Code: 09979
Code: 09979
Đóng gói: 100g
Hãng sản xuất: Fluka
Ammonium sulfamate
  Code: 09970
Code: 09970
Đóng gói: 1kg
Hãng sản xuất: Fluka
Ammonium sulfamate
  Code: 09960
Code: 09960
Đóng gói: 100g
Hãng sản xuất: Fluka
Ammonium phosphate monobasic
  Code: 09717
Code: 09717
Đóng gói: 50kg, 250g, 1kg
Hãng sản xuất: Fluka
Ammonium phosphate monobasic
  Code: 17842
Code: 17842
Đóng gói: 250g
Hãng sản xuất: Fluka
Ammonium phosphate monobasic
  Code: 09726
Code: 09726
Đóng gói: 25g, 100g
Hãng sản xuất: Fluka
Ammonium phosphate dibasic
  Code: 09842
Code: 09842
Đóng gói: 1kg
Hãng sản xuất: Fluka
Search Products
Weather box
Ha Noi 0°C
Cart box
Products in Cart: 0.
Total Value: 0 VNĐ
Exchange rate
Đang tải dữ liệu...
CUONG THINH CHEMICAL & SCIENC TECHNOLOGY EQUIPMENT COMPANY
No. 8, Alley 75 Lane 143, Road Phu Dien, Phu Dien Ward, District Bac Liem, City, Hanoi, Vietnam
Tel: +84.37915904; +84.37823619 - Fax: +84.37822738
Email: ctstec@gmail.com; vietcuong91978@gmail.com; vietcuong@ctstec.com.vn

OpenWeb Framework version 4.0 Xây dựng bởi INGA Co.,Ltd.