English
Online support
Material
Chemicals
Equipment
Culture medium
Support
Website links
Statistic visitor
  Onlines: 25
  Visitors: 16916958
  Hits: 12105709
Kiểm tra an toàn thực phẩm
 
Chọn điều kiện lọc và kiểu liên kết điều kiệnKiểu liên kết điều kiện  
Kit kiểm tra Ractopamin
  Code: 
Kit test nhanh Ractopamin kiểm tra chất tăng trọng, tạo nạc trong thức ăn chăn nuôi, thịt, huyết thanh trong thực phẩm
Kit kiểm tra Salbutamol
  Code: 
Kit test nhanh Salbutamol kiểm tra chất tăng trọng, tạo nạc trong thức ăn chăn nuôi, thịt, huyết thanh trong thực phẩm
Kit kiểm tra Clenbuterol
  Code: 
Kit test nhanh Clenbuterol với mục địch kiểm tra chất tăng trọng, tạo nạc trong thức ăn chăn nuôi, thịt, huyết thanh trong thực phẩm.
Kit kiểm tra Clenbuterol
  Code: 
Kit test nhanh Salbutamol với mục địch kiểm tra chất tăng trọng, tạo nạc trong thức ăn chăn nuôi, thịt, huyết thanh trong thực phẩm.
Search Products
Weather box
Ha Noi 0°C
Cart box
Products in Cart: 0.
Total Value: 0 VNĐ
Exchange rate
Đang tải dữ liệu...
CUONG THINH CHEMICAL & SCIENC TECHNOLOGY EQUIPMENT COMPANY
No. 8, Alley 75 Lane 143, Road Phu Dien, Phu Dien Ward, District Bac Liem, City, Hanoi, Vietnam
Tel: +84.37915904; +84.37823619 - Fax: +84.37822738
Email: ctstec@gmail.com; vietcuong91978@gmail.com; vietcuong@ctstec.com.vn

OpenWeb Framework version 4.0 Xây dựng bởi INGA Co.,Ltd.