English
Online support
Material
Chemicals
Equipment
Culture medium
Support
Website links
Statistic visitor
  Onlines: 21
  Visitors: 16916958
  Hits: 12105709
Chất chuẩn cho HPLC; GC
 
Chọn điều kiện lọc và kiểu liên kết điều kiệnKiểu liên kết điều kiện  
12345 Next >>
  Code: 31707
Code: 31707
Đóng gói: 250mg
Hãng sản xuất: Sigma-Aldrich
Chlorfenapyr
  Code: 37913
Code: 37913
Đóng gói: 100mg-R
Hãng sản xuất: Sigma-Aldrich
Glycitein
  Code: 43534
Code: 43534
Đóng gói: 10mg
Hãng sản xuất: Sigma-Aldrich
Dihexyl phthalate
  Code: 49617
Code: 49617
Đóng gói: 250mg
Hãng sản xuất: Sigma-Aldrich
Ginsenoside Rg1
  Code: 00370580
Code: 00370580
Đóng gói: 10mg
Hãng sản xuất: Sigma-Aldrich
Gold Standard for AAS
  Code: 08269
Code: 08269
Đóng gói: 100ml
Hãng sản xuất: Sigma-Aldrich
Mineral oil standard mixture Type A and B for EN ISO 9377-2
  Code: 18602
Code: 18602
Đóng gói: 10ml-F
Hãng sản xuất: Sigma-Aldrich
  Code: PHR1346
Code: PHR1346
Đóng gói: 1g
Hãng sản xuất: Sigma-Aldrich
Turbidity 2000 NTU Calibration Standard - Formazin
  Code: TURB2000
Code: TURB2000
Đóng gói: 100ml, 500ml, 1L
Hãng sản xuất: Sigma-Aldrich
Yttrium Standard for ICP
  Code: 01357
Code: 01357
Đóng gói: 100ml
Hãng sản xuất: Sigma-Aldrich
Kaempferol
  Code: 60010
Code: 60010
Đóng gói: 25mg, 100mg
Hãng sản xuất: Sigma
Multi Anion Standard 3 for IC
  Code: 55698
Code: 55698
Đóng gói: 100ml
Hãng sản xuất: Sigma-Aldrich
Melamine
  Code: PHR1274
Code: PHR1274
Đóng gói: 1g
Hãng sản xuất: Sigma-Aldrich
Retinyl Palmitate (Vitamin A Palmitate)
  Code: PHR1235
Code: PHR1235
Đóng gói: 1g
Hãng sản xuất: Sigma-Aldrich
Ammonium Standard for IC
  Code: 59755
Code: 59755
Đóng gói: 100ml
Hãng sản xuất: Sigma-Aldrich
3,4,4` Trichlorocarbanilide (Triclocarban)
  Code: PHR1303
Code: PHR1303
Đóng gói: 500mg
Hãng sản xuất: Sigma-Aldrich
Germanium Standard for AAS
  Code: 92685
Code: 92685
Đóng gói: 250ml
Hãng sản xuất: Sigma-Aldrich
Kanamycin Sulfate
  Code: PHR1487
Code: PHR1487
Đóng gói: 500mg
Hãng sản xuất: Sigma-Aldrich
BECLOMETHASONE DIPROPIONATE
  Code: PHR1619
Code: PHR1619
Đóng gói: 1g
Hãng sản xuất: Sigma-Aldrich
Total Acid Number Standard, ASTM D664 (0
  Code: TAN001
Code: TAN001
Đóng gói: 125g, 3x125g
Hãng sản xuất: Sigma-Aldrich
Search Products
Weather box
Ha Noi 0°C
Cart box
Products in Cart: 0.
Total Value: 0 VNĐ
Exchange rate
Đang tải dữ liệu...
CUONG THINH CHEMICAL & SCIENC TECHNOLOGY EQUIPMENT COMPANY
No. 8, Alley 75 Lane 143, Road Phu Dien, Phu Dien Ward, District Bac Liem, City, Hanoi, Vietnam
Tel: +84.37915904; +84.37823619 - Fax: +84.37822738
Email: ctstec@gmail.com; vietcuong91978@gmail.com; vietcuong@ctstec.com.vn

OpenWeb Framework version 4.0 Xây dựng bởi INGA Co.,Ltd.