Hotline: 0977 080 226 - 0966 080 226 - 0914.666.051
Tư vấn bán hàng Tư vấn bán hàng
Quản lý bán hàng Quản lý bán hàng
Video
Máy lọc nước RO Karofi chất lượng hàng đầu
Máy lọc nước RO Karofi chất lượng hàng đầu
Liên kết website
Đăng ký nhận EMAIL
Facebook
Tỉ giá - Thời tiết
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 2
   Truy cập trong ngày : 70
   Tổng số truy cập : 206483
Máy lọc nước thông minh 2.0 9 cấp đèn UV , tủ IQ, bình áp nhựa
Máy lọc nước thông minh 2.0 9 cấp đèn UV , tủ IQ, bình áp nhựa
7.980.000 VNĐ7.300.000 VNĐ
- 8%
Máy lọc nước thông minh 2.0 8 cấp , tủ IQ, bình áp nhựa
Máy lọc nước thông minh 2.0 8 cấp , tủ IQ, bình áp nhựa
7.300.000 VNĐ6.700.000 VNĐ
- 8%
Máy lọc nước thông minh 2.0, 6 lõi, tủ iQ, binh áp nhựa
Máy lọc nước thông minh 2.0, 6 lõi, tủ iQ, binh áp nhựa
6.750.000 VNĐ6.300.000 VNĐ
- 6%
Máy lọc nước thông minh 2.0 7 cấp , tủ IQ, bình áp nhựa
Máy lọc nước thông minh 2.0 7 cấp , tủ IQ, bình áp nhựa
7.050.000 VNĐ6.500.000 VNĐ
- 7%
Máy lọc nước thông minh 8 cấp , tủ IQ, bình áp nhựa
Máy lọc nước thông minh 8 cấp , tủ IQ, bình áp nhựa
6.350.000 VNĐ5.500.000 VNĐ
- 13%
Máy lọc nước thông minh 7 cấp , tủ IQ, bình áp nhựa
Máy lọc nước thông minh 7 cấp , tủ IQ, bình áp nhựa
6.150.000 VNĐ5.300.000 VNĐ
- 13%
Máy lọc nước thông minh 6 cấp , tủ IQ, bình áp nhựa
Máy lọc nước thông minh 6 cấp , tủ IQ, bình áp nhựa
5.950.000 VNĐ5.100.000 VNĐ
- 14%
Máy lọc nước thông minh 9 cấp đèn UV, tủ IQ, bình áp nhựa
Máy lọc nước thông minh 9 cấp đèn UV, tủ IQ, bình áp nhựa
6.850.000 VNĐ6.100.000 VNĐ
- 10%
Máy lọc nước thông minh 8 cấp , tủ Inox không nhiễm từ, bình áp nhựa
Máy lọc nước thông minh 8 cấp , tủ Inox không nhiễm từ, bình áp nhựa
6.000.000 VNĐ5.000.000 VNĐ
- 16%
Máy lọc nước thông minh 7 cấp , tủ Inox không nhiễm từ, bình áp nhựa
Máy lọc nước thông minh 7 cấp , tủ Inox không nhiễm từ, bình áp nhựa
5.800.000 VNĐ4.800.000 VNĐ
- 17%
Máy lọc nước thông minh 6 cấp , tủ Inox không nhiễm từ, bình áp nhựa
Máy lọc nước thông minh 6 cấp , tủ Inox không nhiễm từ, bình áp nhựa

5.600.000 VNĐ4.600.000 VNĐ
- 17%
Máy lọc nước thông minh 8 cấp , không tủ, bình áp nhựa
Máy lọc nước thông minh 8 cấp , không tủ, bình áp nhựa
5.800.000 VNĐ4.800.000 VNĐ
- 17%
Máy lọc nước thông minh 7 cấp , không tủ, bình áp nhựa
Máy lọc nước thông minh 7 cấp , không tủ, bình áp nhựa
5.600.000 VNĐ4.600.000 VNĐ
- 17%
Máy lọc nước thông minh 9 cấp , không tủ, bình áp nhựa
Máy lọc nước thông minh 9 cấp , không tủ, bình áp nhựa
6.000.000 VNĐ5.400.000 VNĐ
- 10%
Máy lọc nước thông minh 8 cấp , không tủ, bình áp nhựa
Máy lọc nước thông minh 8 cấp , không tủ, bình áp nhựa
5.800.000 VNĐ4.800.000 VNĐ
- 17%
Máy lọc nước thông minh 7 cấp , không tủ, bình áp nhựa
Máy lọc nước thông minh 7 cấp , không tủ, bình áp nhựa
5.600.000 VNĐ4.600.000 VNĐ
- 17%
Máy lọc nước thông minh 6 cấp , không tủ, bình áp nhựa
Máy lọc nước thông minh 6 cấp , không tủ, bình áp nhựa
5.450.000 VNĐ4.400.000 VNĐ
- 19%
Máy lọc nước thông minh 9 cấp , không tủ, bình áp nhựa
Máy lọc nước thông minh 9 cấp , không tủ, bình áp nhựa
6.000.000 VNĐ5.400.000 VNĐ
- 10%
Máy lọc nước thông minh 8 cấp , tủ IQ, bình áp nhựa
Máy lọc nước thông minh 8 cấp , tủ IQ, bình áp nhựa
6.350.000 VNĐ5.500.000 VNĐ
- 13%
Máy lọc nước thông minh 7 cấp , tủ IQ, bình áp nhựa
Máy lọc nước thông minh 7 cấp , tủ IQ, bình áp nhựa
6.150.000 VNĐ5.300.000 VNĐ
- 13%
Máy lọc nước thông minh 6 cấp , tủ IQ, bình áp nhựa
Máy lọc nước thông minh 6 cấp , tủ IQ, bình áp nhựa
5.950.000 VNĐ5.100.000 VNĐ
- 14%
Máy lọc nước thông minh 9 cấp đèn UV, tủ IQ, bình áp nhựa
Máy lọc nước thông minh 9 cấp đèn UV, tủ IQ, bình áp nhựa
6.850.000 VNĐ6.100.000 VNĐ
- 10%
Máy lọc nước thông minh SRO 6 cấp, bình áp nhựa, tủ IQ sang trọng
Máy lọc nước thông minh SRO 6 cấp, bình áp nhựa, tủ IQ sang trọng
4.950.000 VNĐ4.700.000 VNĐ
- 5%
Máy lọc nước thông minh SRO 7 cấp, bình áp nhựa, tủ IQ sang trọng
Máy lọc nước thông minh SRO 7 cấp, bình áp nhựa, tủ IQ sang trọng
5.150.000 VNĐ5.000.000 VNĐ
- 2%
Máy lọc nước thông minh SRO 8 cấp, bình áp nhựa, tủ IQ sang trọng
Máy lọc nước thông minh SRO 8 cấp, bình áp nhựa, tủ IQ sang trọng
5.350.000 VNĐ5.200.000 VNĐ
- 2%
Máy lọc nước thông minh SRO 9 cấp đèn UV, bình áp nhựa, tủ IQ sang trọng
Máy lọc nước thông minh SRO 9 cấp đèn UV, bình áp nhựa, tủ IQ sang trọng
6.500.000 VNĐ5.900.000 VNĐ
- 9%
Máy lọc nước thông minh SRO 8 cấp, tủ Inox không nhiễm từ, binh áp nhựa
Máy lọc nước thông minh SRO 8 cấp, tủ Inox không nhiễm từ, binh áp nhựa
5.000.000 VNĐ4.750.000 VNĐ
- 5%
Máy lọc nước thông minh SRO 7 cấp , tủ Inox không nhiễm từ, binh áp nhựa
Máy lọc nước thông minh SRO 7 cấp , tủ Inox không nhiễm từ, binh áp nhựa
4.800.000 VNĐ4.550.000 VNĐ
- 5%
Máy lọc nước thông minh SRO 6 cấp, tủ Inox không nhiễm từ, binh áp nhựa
Máy lọc nước thông minh SRO 6 cấp, tủ Inox không nhiễm từ, binh áp nhựa
4.600.000 VNĐ4.350.000 VNĐ
- 5%
Máy lọc nước thông minh SRO 9 cấp đèn UV, tủ Inox không nhiễm từ, binh áp nhựa
Máy lọc nước thông minh SRO 9 cấp đèn UV, tủ Inox không nhiễm từ, binh áp nhựa
6.150.000 VNĐ5.550.000 VNĐ
- 9%
Máy lọc nước thông minh SRO 8 cấp ,không tủ, binh áp nhựa
Máy lọc nước thông minh SRO 8 cấp ,không tủ, binh áp nhựa
4.600.000 VNĐ4.450.000 VNĐ
- 3%
Máy lọc nước thông minh SRO 7 cấp ,không tủ, binh áp nhựa
Máy lọc nước thông minh SRO 7 cấp ,không tủ, binh áp nhựa
4.400.000 VNĐ4.250.000 VNĐ
- 3%
Máy lọc nước thông minh SRO 6 cấp ,không tủ, binh áp nhựa
Máy lọc nước thông minh SRO 6 cấp ,không tủ, binh áp nhựa
4.200.000 VNĐ3.950.000 VNĐ
- 5%
Máy lọc thông minh SRO 9 cấp đèn UV ,không tủ, binh áp nhựa
Máy lọc thông minh SRO 9 cấp đèn UV ,không tủ, binh áp nhựa
5.750.000 VNĐ5.250.000 VNĐ
- 8%
Máy lọc nước thông minh SRO 7 cấp, bình áp nhựa, tủ IQ sang trọng
Máy lọc nước thông minh SRO 7 cấp, bình áp nhựa, tủ IQ sang trọng
5.150.000 VNĐ5.000.000 VNĐ
- 2%
Máy lọc nước thông minh SRO 8 cấp, bình áp nhựa, tủ IQ sang trọng
Máy lọc nước thông minh SRO 8 cấp, bình áp nhựa, tủ IQ sang trọng
5.350.000 VNĐ5.200.000 VNĐ
- 2%
Máy lọc nước thông minh SRO 9 cấp đèn UV, bình áp nhựa, tủ IQ sang trọng
Máy lọc nước thông minh SRO 9 cấp đèn UV, bình áp nhựa, tủ IQ sang trọng
6.500.000 VNĐ5.900.000 VNĐ
- 9%
Máy lọc nước thông minh SRO 8 cấp ,không tủ, binh áp nhựa
Máy lọc nước thông minh SRO 8 cấp ,không tủ, binh áp nhựa
4.600.000 VNĐ4.450.000 VNĐ
- 3%
Máy lọc nước thông minh SRO 7 cấp ,không tủ, binh áp nhựa
Máy lọc nước thông minh SRO 7 cấp ,không tủ, binh áp nhựa
4.400.000 VNĐ4.250.000 VNĐ
- 3%
Máy lọc thông minh SRO 9 cấp đèn UV ,không tủ, binh áp nhựa
Máy lọc thông minh SRO 9 cấp đèn UV ,không tủ, binh áp nhựa
5.750.000 VNĐ5.250.000 VNĐ
- 8%
Máy lọc nước cơ bản 9 cấp đèn UV . tủ IQ, bình áp thép
Máy lọc nước cơ bản 9 cấp đèn UV . tủ IQ, bình áp thép
5.900.000 VNĐ5.700.000 VNĐ
- 3%
Máy lọc nước cơ bản 8 lõi, tủ IQ, binh áp thép
Máy lọc nước cơ bản 8 lõi, tủ IQ, binh áp thép
5.350.000 VNĐ5.000.000 VNĐ
- 6%
Máy lọc nước cơ bản 7 lõi,tủ IQ, binh áp thép
Máy lọc nước cơ bản 7 lõi,tủ IQ, binh áp thép
5.150.000 VNĐ4.800.000 VNĐ
- 6%
Máy lọc nước cơ bản 6 lõi, tủ IQ, binh áp nhựa thép
Máy lọc nước cơ bản 6 lõi, tủ IQ, binh áp nhựa thép
4.950.000 VNĐ4.600.000 VNĐ
- 7%
Máy lọc nước cơ bản 8 cấp, tủ Inox không nhiễm từ, binh áp thép
Máy lọc nước cơ bản 8 cấp, tủ Inox không nhiễm từ, binh áp thép
5.050.000 VNĐ4.550.000 VNĐ
- 9%
Máy lọc nước cơ bản 7 cấp, tủ Inox không nhiễm từ, binh áp thép
Máy lọc nước cơ bản 7 cấp, tủ Inox không nhiễm từ, binh áp thép
4.850.000 VNĐ4.350.000 VNĐ
- 10%
Máy lọc nước cơ bản 6 cấp, tủ Inox không nhiễm từ, binh áp thép
Máy lọc nước cơ bản 6 cấp, tủ Inox không nhiễm từ, binh áp thép
4.650.000 VNĐ4.150.000 VNĐ
- 10%
Máy lọc nước cơ bản 9 cấp đèn UV tủ Inox không nhiễm từ, binh áp thép
Máy lọc nước cơ bản 9 cấp đèn UV tủ Inox không nhiễm từ, binh áp thép
5.550.000 VNĐ5.050.000 VNĐ
- 9%
Máy lọc nước cơ bản 8 lõi,không tủ, binh áp thép
Máy lọc nước cơ bản 8 lõi,không tủ, binh áp thép
4.750.000 VNĐ4.250.000 VNĐ
- 10%
Máy lọc nước cơ bản 7 lõi, không tủ, binh áp thép
Máy lọc nước cơ bản 7 lõi, không tủ, binh áp thép
4.550.000 VNĐ4.050.000 VNĐ
- 10%
Máy lọc nước cơ bản 6 lõi, không tủ, binh áp thép
Máy lọc nước cơ bản 6 lõi, không tủ, binh áp thép
4.250.000 VNĐ3.750.000 VNĐ
- 11%
Máy lọc nước cơ bản 9 cấp đèn UV, không tủ , bình áp thép
Máy lọc nước cơ bản 9 cấp đèn UV, không tủ , bình áp thép
5.150.000 VNĐ4.750.000 VNĐ
- 7%
Máy lọc nước RO văn phòng 15l/h 5 lõi không tủ
Máy lọc nước RO văn phòng 15l/h 5 lõi không tủ
4.400.000 VNĐ3.900.000 VNĐ
- 11%
Máy lọc nước cơ bản 8 lõi,không tủ, binh áp thép
Máy lọc nước cơ bản 8 lõi,không tủ, binh áp thép
4.750.000 VNĐ4.250.000 VNĐ
- 10%
Máy lọc nước cơ bản 7 lõi, không tủ, binh áp thép
Máy lọc nước cơ bản 7 lõi, không tủ, binh áp thép
4.550.000 VNĐ4.050.000 VNĐ
- 10%
Máy lọc nước cơ bản 9 cấp đèn UV, không tủ , bình áp thép
Máy lọc nước cơ bản 9 cấp đèn UV, không tủ , bình áp thép
5.150.000 VNĐ4.750.000 VNĐ
- 7%
Máy lọc nước cơ bản 9 cấp đèn UV . tủ IQ, bình áp thép
Máy lọc nước cơ bản 9 cấp đèn UV . tủ IQ, bình áp thép
5.900.000 VNĐ5.700.000 VNĐ
- 3%
Máy lọc nước cơ bản 8 lõi, tủ IQ, binh áp thép
Máy lọc nước cơ bản 8 lõi, tủ IQ, binh áp thép
5.350.000 VNĐ5.000.000 VNĐ
- 6%
Máy lọc nước cơ bản 7 lõi,tủ IQ, binh áp thép
Máy lọc nước cơ bản 7 lõi,tủ IQ, binh áp thép
5.150.000 VNĐ4.800.000 VNĐ
- 6%
Máy lọc nước Nóng - Lạnh - Ấm vỏ Inox KA50NLA RO
Máy lọc nước Nóng - Lạnh - Ấm vỏ Inox KA50NLA RO
16.000.000 VNĐLiên hệ
- 100%
Máy lọc nướct tinh khiết Nóng Lạnh - HC300RO
Máy lọc nướct tinh khiết Nóng Lạnh - HC300RO
8.500.000 VNĐ8.000.000 VNĐ
- 5%
Máy lọc nước Nóng - Lạnh - Ấm vỏ nhựa HCW01
Máy lọc nước Nóng - Lạnh - Ấm vỏ nhựa HCW01
11.200.000 VNĐLiên hệ
- 100%
Máy lọc nước RO để bàn Thông minh CleveRO
Máy lọc nước RO để bàn Thông minh CleveRO
11.500.000 VNĐLiên hệ
- 100%
Cây nước Nóng - Lạnh HC 300 Karofi
Cây nước Nóng - Lạnh HC 300 Karofi
5.500.000 VNĐ5.000.000 VNĐ
- 9%
Cây nước Nóng - Lạnh HC 02 Karofi
Cây nước Nóng - Lạnh HC 02 Karofi
4.350.000 VNĐ3.950.000 VNĐ
- 9%
Cây nước Nóng HC 01 - Lạnh Karofi
Cây nước Nóng HC 01 - Lạnh Karofi
3.200.000 VNĐ2.800.000 VNĐ
- 12%
Cây nước Nóng - Lạnh HC 300 Karofi
Cây nước Nóng - Lạnh HC 300 Karofi
5.500.000 VNĐ5.000.000 VNĐ
- 9%
Cây nước Nóng - Lạnh HC 02 Karofi
Cây nước Nóng - Lạnh HC 02 Karofi
4.350.000 VNĐ3.950.000 VNĐ
- 9%
Cây nước Nóng HC 01 - Lạnh Karofi
Cây nước Nóng HC 01 - Lạnh Karofi
3.200.000 VNĐ2.800.000 VNĐ
- 12%
Máy lọc nướct tinh khiết Nóng Lạnh - HC300RO
Máy lọc nướct tinh khiết Nóng Lạnh - HC300RO
8.500.000 VNĐ8.000.000 VNĐ
- 5%
Máy lọc nước Nóng - Lạnh - Ấm vỏ nhựa HCW01
Máy lọc nước Nóng - Lạnh - Ấm vỏ nhựa HCW01
11.200.000 VNĐLiên hệ
- 100%
Máy lọc nước RO để bàn Thông minh CleveRO
Máy lọc nước RO để bàn Thông minh CleveRO
11.500.000 VNĐLiên hệ
- 100%
Hệ thống lọc nước công suất 150l/h đến 400l/h
Hệ thống lọc nước công suất 150l/h đến 400l/h
Liên hệ
Máy lọc nước văn phòng Karofi – RO50A, không tủ
Máy lọc nước văn phòng Karofi – RO50A, không tủ
11.950.000 VNĐLiên hệ
- 100%
Máy lọc nước văn phòng Karofi – RO30A, không tủ
Máy lọc nước văn phòng Karofi – RO30A, không tủ
8.950.000 VNĐLiên hệ
- 100%
Máy lọc nước văn phòng Karofi – RO50A, không tủ
Máy lọc nước văn phòng Karofi – RO50A, không tủ
11.950.000 VNĐLiên hệ
- 100%
Máy lọc nước văn phòng Karofi – RO30A, không tủ
Máy lọc nước văn phòng Karofi – RO30A, không tủ
8.950.000 VNĐLiên hệ
- 100%
Hệ thống lọc nước công suất 150l/h đến 400l/h
Hệ thống lọc nước công suất 150l/h đến 400l/h
Liên hệ
Bút  TDS
Bút TDS
400.000 VNĐ300.000 VNĐ
- 25%
Bút điện phân
Bút điện phân
150.000 VNĐ
Đồng hồ áp dầu
Đồng hồ áp dầu
150.000 VNĐ
Đồng hồ áp hơi
Đồng hồ áp hơi
120.000 VNĐ
Vòi cổ ngỗng mạ vàng
Vòi cổ ngỗng mạ vàng
250.000 VNĐ
Bình áp nhựa máy 10L/H
Bình áp nhựa máy 10L/H
800.000 VNĐ750.000 VNĐ
- 6%
Bình áp thép 10 L/H
Bình áp thép 10 L/H
700.000 VNĐ650.000 VNĐ
- 7%
Bơm tăng áp
Bơm tăng áp
800.000 VNĐ750.000 VNĐ
- 6%
Van áp thấp
Van áp thấp
110.000 VNĐ
Van áp cao
Van áp cao
110.000 VNĐ
Vân điện từ KSD
Vân điện từ KSD
170.000 VNĐ
Van bình áp
Van bình áp
70.000 VNĐ
Bộ khóa cút inox đầu vào
Bộ khóa cút inox đầu vào
100.000 VNĐ
Dây RO
Dây RO
10.000 VNĐ
Lõi Nano Bạc
Lõi Nano Bạc
350.000 VNĐ
Tin mới
Lên đầu trang